Montessori pedagogija

U središte Montessori pedagogije je DIJETE, jer sve polazi od djetetovih potreba.

CILJ vaspitanja: je obrazovanje, koje omogućava da svako nađe svoju ulogu, svoje mjesto, svoj cilj postojanja i daje mu se mogućnost da to ostvari.

  • Nesvjesni upijajući um: rano učenje /do 3. godine/, dijete nesvjesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj oklini.
  • Svjesni upijajući um /3.-6. godina/, obilježava pojavu svijesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje vještina. Pokazuje svjesnu glad za znanjem i sticanje složenijih vještina.

Unutrašnji proces, u kojima nagoni podstiču dijete na određenu aktivnost. Prisutan je u određenom vremenskom periodu. Unutrašnja osjetljivost je ta, koja vodi dijete izboru u raznolikoj sredini, do onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga čini osjetljivim za neke stvari, a indiferentnim za druge.

Kretanje se ne shvata kao gimnastika, nego kao filozofija kretanja. Kretanje je elementarna potreba deteta. Dijete mora da ima slobodu kretanja.

Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji djeteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja.

Montesori vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge: odbacuje suviše zaštitnički stav prema djetetu i čeka da mu se dijete samo obrati kada za to ima potrebu.

Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar. To je razvojni proces, pri kojem se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje određenog reda, odgovornost.
Granica moje slobode je sloboda drugih.
Temelj slobode je ljubav.

Okolina, koja je primjerena potrebama djeteta i nudi sve što je djetetu potrebno za fizički, umni, duševni razvoj.

Montessori materijali su posebni didaktički materijali, koje je na temelju svojih opažaja djece i iskustva u radu, te proučavajući radove Itarda i Segena razvila Marija Montessori. Osobine materijala: dostupnost djetetu, podsticanje aktivne djetetove djelatnosti, primjerenost potrebama i sposobnostima djeteta, mogućnost uočavanja pogreške u radu, od jednostavnijeg ka složenijem, od konkretnog prema apstraktnom, uvijek se nalazi na istom mestu, složeno istim redosljedom.

Odrasla osoba je uzor djeci. Montessori vaspitač vodi indirektno. Treba da zna dopustiti djetetu da samo gradi svoju ličnost, nalazi svoj sopstveni ritam, samo odlučuje i postaje nezavisno.

Sastavila: Eržebet Bedrosian, Montessori educator

Preporuke za dalje čitanje

  • Maria Montessori (1996) The Absorbent Mind (Upijajući Um)
  • Maria Montessori (1976) Discovery of the Child
  • Lesley Britton (1992) Montessori Play And Learn: A Parent’s Guide to Purposeful Play from Two to Six
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.