Akreditacija MEAB

              

MEAB akreditacija

Montessori Kindergarten je u septembru 2016.godine je akreditovan od strane Montessori Evaluation and Accreditation Board, London (MEAB). To nas čini jedinim akreditovanim vrtićem u Banjaluci i RS.

Sa ovom akreditacijom,  MEAB, London, garantuje  da se u vrtiću Montessori Kindergarten primjenjuje visok nivo kvaliteta u pravcu edukacije i njege djece, te da se primjenjuje Montessori praksa na najbolji način, a sve uz primjenu Obaveznog plana i programa rada RS.

Ovakva akreditacija ima višestruku korist:

  • Benefiti za djecu su to što će se strogo provjeriti da se djeca osjećaju sigurno, da li im se pristupa sa puno povjerenja, da li i kako se poštuje djetetova potreba za učenjem kroz slobodu izbora. Zatim da je prostor u kojem djeca borave kvalitetno pripremljen, a na način da pruža punu podršku u djetetovom prirodnom razvojnom procesu. Da li se svakom djetetu pristupa individualno i sa puno pažnje.
  • Benefiti za roditelje su što će roditelji biti sigurni da se primjenjuje najviši standard Montessori prakse, da se u vrtiću poštuje i primjenjuje Obavezni plan i program rada RS, te da se komunikacija sa roditeljima dovela na najviši nivo.
  • Za vrtić ova akreditacija daje kredibilitet, zatim priliku da bude u zajednici vrtića koji nude samo visok standard vaspitno obrazovnog rada i njege, licencu i značku koja daje ovu prepoznatljivost, ali i podršku MEAB asocijacije u daljem usavršavanju svog rada.

Preuzmite MEAB izvještaj za 2016-2020 godinu.