Children’s House

Uzrast od 3 do 6 godina

Naš program omogućava djetetu da “uči kroz rad“, te je i dizajniran za njegov optimalan razvoj. Svako dijete se podstiče da bira aktivnosti prema vlastitom interesu i sposobnostima. Naš cilj je da pomognemo djetetovom prirodnom tempu razvoja.

Plan i program rada RS izvodimo i na engleskom jeziku, te dijete dolazi u dodir sa većim spektrom aktivnosti s naglaskom da nauči kako da samo brine o sebi, unutrašnjoj samodisciplini, logičkim vještinama, čitanju i pisanju.

Djeca ovog uzrasta imaju prirodni nagon da uče, ali oni mogu sa zadovoljstvom da uče kada za to imaju svoj unutrašnji interes, te kada je u skladu sa njihovim osjetljivim periodom i stepenom razvoja.

Mi pratimo upravo ovaj razvojni tempo svakog djeteta i prema tome svakodnevno i prilagođavamo aktivnosti, materijale i plan rada.

Svako vaspitno područje je međusobno povezano i uključuje korišćenje svih čula, te sadrži samokontrolu greške.

Područja učenja koja su uključena su:

  • Aktivnosti praktičnog života(razvojne aktivnosti koje pomažu djeci da razviju samostalnost, te osnove koje su im potrebne za svakodnevni život. Neke od aktivnosti su: razvoj higijene, bonton za stolom, korišćenje escajga, postavljanje stola, zalijevanje biljaka, uzgoj, branje voća i povrća, samostalno oblačenje, pertlanje patika, komunikacija i kulturno ophođenje, kulturne navike i pravilan životni stil i slično).
  • Senzorne aktivnosti (djeca su znatiželjna i aktivna, te u ovom period su kao spužvice i upijaju sve iz svog okruženja. Koriste se različiti, vrlo interesantni materijali pomoću kojih djeca razvijaju sva svoja čula, npr. boja, miris, okus, tekstura tablice za otkrivanje glatko-hrapavo, toplo-hladno, kiselo-slatko i slično)
  • Jezik (Glasovne i razvojne igre iz oblasti jezika pomažu da dijete nauči da govori i obogati svoj rječnik. Pomoću bogatog Montessori materijala iz oblasti jezika, dijete razvija funkcionalni jezik, izražava svoje misli i potrebe, koristi materijale za vježbe krivih i pravih linija, priprema ruku za pisanje i uvježbava preciznost i volju.)
  • Matematika (apstraktni matematički pojmovi su prilagođeni djetetovoj sposobnosti i svedeni na konkretno i jednostavno logično učenje, te čini odličnu osnovu za buduće savladavanje matematike u školi)
  • Kosmičko obrazovanje (obuhvata upoznavanje okoline, te omogućeno je djetetu da svijet oko sebe shvati u cjelini kao korelaciju odnosa i stvari. Posmatramo prirodne pojave i događaje, te kako jedan događaj ili pojava utiče na drugu, te da sve ima uzrok i posljedicu. Ovdje su obuhvaćeni i biologija, zoologija, svemir, istorija, kultura, umjetnost, muzičko/ritmičko obrazovanje, sport i slično)