Pripremni program pred polazak u školu

Svakog marta naša ustanova organizuje pripremni program djece pred polazak u školu.

Program je namijenjen djeci koja u septembru tekuće godine kreću u školu.

Program traje od 01. marta do 30.juna u prostorijama Montessori Kindergarten vrtića.

Opcije programa:

3h (8:00-11:00h) koji uključuje doručak

4.5h (8:00-12:30h) koji uključuje doručak i ručak

Broj mjesta je ograničen. Popunite prijavni upitnik i obezbijedite mjesto na vrijeme.

 

Program pripreme za djecu pred polazak u školu se zasniva na ideji da dijete uči kroz igru, razgovor i čitanje, a vaspitač pomaže djetetu da proširi iskustva i znanja koja će kasnije nadograđivati u školi.

Kroz ovaj program djeca stiču radne navike, razvijaju samostalnost, osjećaj odgovornosti i međusobne tolerancije i uče pravila ponašanja u društvu i grupi.

Da bi se dijete što bolje prilagodilo zahtjevima škole, potreban je razvoj svih djetetovih sposobnosti: motoričkih, socio-emocionalnih i intelektualnih.

Priprema djece za školu obuhvata:

 • vježbanje hotimične pažnje (upućivanjem na sadržaje iz svakodnevnog života)
 • razvijanje sposobnosti opažanja i posmatranja
 • vježbe koncentracije (uz rješavanja raznih zadataka)
 • stvaranje pozitivne slike o sebi
 • stvaranje radnih navika
 • razvijanje samostalnosti
 • razvijanje kulturno – higijenskih navika

Područja učenja koja su uključena su:

 • Aktivnosti praktičnog života(razvojne aktivnosti koje pomažu djeci da razviju samostalnost, te osnove koje su im potrebne za svakodnevni život. Neke od aktivnosti su: razvoj higijene, bonton za stolom, korišćenje escajga, postavljanje stola, zalijevanje biljaka, uzgoj, branje voća i povrća, samostalno oblačenje, pertlanje patika, komunikacija i kulturno ophođenje, kulturne navike i pravilan životni stil i slično).
 • Senzorne aktivnosti (djeca su znatiželjna i aktivna, te u ovom period su kao spužvice i upijaju sve iz svog okruženja. Koriste se različiti, vrlo interesantni materijali pomoću kojih djeca razvijaju sva svoja čula, npr. boja, miris, okus, tekstura tablice za otkrivanje glatko-hrapavo, toplo-hladno, kiselo-slatko i slično)
 • Jezik (Glasovne i razvojne igre iz oblasti jezika pomažu da dijete nauči da govori i obogati svoj rječnik. Pomoću bogatog Montessori materijala iz oblasti jezika, dijete razvija funkcionalni jezik, izražava svoje misli i potrebe, koristi materijale za vježbe krivih i pravih linija, priprema ruku za pisanje i uvježbava preciznost i volju.)
 • Matematika (apstraktni matematički pojmovi su prilagođeni djetetovoj sposobnosti i svedeni na konkretno i jednostavno logično učenje, te čini odličnu osnovu za buduće savladavanje matematike u školi)
 • Kosmičko obrazovanje (obuhvata upoznavanje okoline, te omogućeno je djetetu da svijet oko sebe shvati u cjelini kao korelaciju odnosa i stvari. Posmatramo prirodne pojave i događaje, te kako jedan događaj ili pojava utiče na drugu, te da sve ima uzrok i posljedicu. Ovdje su obuhvaćeni i biologija, zoologija, svemir, istorija, kultura, umjetnost, muzičko/ritmičko obrazovanje, sport i slično)