Toddler

Uzrast od 18 mjeseci do 36 mjeseci

Djeca ovog uzrasta su jako znatiželjna i tu znatiželju treba uvijek podsticati, to je njihov način kako uče nove stvari. Djeca ovog uzrasta spoznaju i razvijaju samostalnost. Naš program jaslica je usmjeren da mališanima omogući da uz igru i razvoj čula otkrivaju svijet u kojem žive. Program pažljivo prati tempo razvoja svakog pojedinačnog djeteta, čemu se i svakodnevno prilagođava.

Posebno pripremljen ambijent će pomoći djetetu da kroz igru razvije govor, svih pet čula, muziku, pokrete i osnove praktičnog života.

Kroz naš program, mladi istraživači će naučiti i zavoljeti da uče, stećiće društvene vještine kako sa djecom tako i sa odraslima.

Radne sobe su posebno osmišljene i prilagođene uzrastu djece do tri godine, sa puno prirodne svjetlosti, velikim izborom igračaka i Montessori materijala koji odgovaraju na periode razvoja svakog pojedinačnog djeteta. Sa djecom rade profesionalni vaspitači (omjer 6:1).

Učionica ima direktan pristup dječijem toaletu, kako bismo podstakli odvikavanja od pelena i učenje korišćenja toaleta.

Sa djecom učimo bonton, komunikaciju i ophođenje kako sa djecom, tako i sa odraslima, ponašanja za stolom, te u drugim životnim situacijama. Kroz interesantnu igru, učimo se osnovama praktičnog života (brigu o higijeni, životnom stilu, pravilnoj ishrani, brigu o biljkama, životinjama, okolini).

Možete birati između cjelodnevnog ili poludnevnog programa.