Zašto smo drugačiji

Montessori

 • Mješovite grupe
 • Motivacija ličnim razvojem, i unutrašnja motivacija
 • Samokontrola i samodisciplina
 • Učenje iz iskustva i na vlastitim greškama
 • Vaspitači su samo posmatrači i usmjeravaju djecu
 • Djeca biraju svoj ciklus aktivnosti
 • Sloboda kretanja i rada
 • Neometan rad (3 sata)
 • Individualan tempo rada
 • Naglasak na konkretnom
 • Realan život
 • Baziran na prirodnom razvoju djeteta
 • Montesori vaspitači kažu: “Sad djeca rade kao da ja ne postojim.”
 • Poštovanje individualnih razlika svakog djeteta

Klasični, tradicionalni

 • Jednak uzrast djece
 • Motivacija od strane vaspitačica
 • Vaspitači kontrolišu i disciplinuju
 • Vaspitači predaju, djeca samo slušaju
 • Vaspitači su u centru svega i sve kontrolišu
 • Vaspitači određuju ciklus aktivnosti
 • Određena mjesta rada
 • Stalna prekidanja
 • Vaspitači određuju tempo
 • Naglasak na apstraktnom
 • Samo igranje uloga
 • Baziran na propisanom programu rada
 • Vaspitači u tradicionalnim vrtićima kažu: “Ja sam doveo/-la djecu do ovog nivoa.”
 • Tretiranje svakog djeteta na isti način

Šta Montesori znači roditeljima

Potvrdu da će Montesori metod pripremiti dijete za osnovnu školu.
Povjerenje da će sve oblasti obrazovanja i vaspitanja biti naučene na konkretan i zabavan način.
Znanje koje će djetetu dati slobodu da izgradi svoju ličnost.
Posvećenost da će roditelji biti svjesni dječijeg napretka.
Zadovoljstvo jer izgradnja dječijeg samopouzdanja, osjećaja vrijednosti i povjerenja zauzima centralnu ulogu Montessori vaspitanja i obrazovanja